Bedrijfsfraude is eigenlijk een vrij breed begrip met problemen waar je als bedrijf tegenaan kan lopen. Vaak gaat het om interne problemen die soms grote gevolgen kunnen hebben. Bij bedrijfsfraude kan je denken aan diefstal, bedrog, verduistering of zelfs een verkeerde samenwerking. Soms heb je een vermoeden dat iets mis is, maar nog geen hard bewijs. In dit soort situaties kan je een recherchebureau inschakelen. Wij kunnen een onderzoek doen naar mogelijke bedrijfsfraude. Als erkend recherche bureau doen we niet alleen een uitgebreid onderzoek, maar kunnen we ook officiële bewijzen verzamelen. Zo kan je aantonen dat er spraken is van fraude. Daarnaast weet je wie erachter zit, zodat je vervolg stappen kan ondernemen met een mogelijke rechtszaak. We hebben bij ons recherche bureau de middelen in huis om de veroorzaker op te sporen.

Huurfraude opsporen en oplossen

Een andere vorm van fraude waar vooral woningcorporaties mee te maken krijgen is huurfraude. Huurfraude is vooral ontstaan nadat er een flink tekort is aan huurwoningen. Expats zijn bereid om veel geld neer te leggen voor een huurwoning. Helaas zijn er mensen die hier handel in zien. Ze huren een woning soms via de sociale sector om die vervolgens voor veel geld weer door te verhuren. Wij kunnen je als recherche bureau helpen om huurfraude op te sporen. Zo zorgen we voor een erkend onderzoek en pluizen we uit of de gene op het formulier ook echt in de woning woont. Zo zorgen we ervoor dat huurfraude wordt opgespoord en het duidelijk is wie er precies achter zit.